Escoles Grogues

Un dels principals objectius de la proposta "Escoles Grogues" és que ens fem nostra l'escola, treballant per a guanyar-nos un espai de participació en el centre amb les famílies, els docents i l'alumnat.

Per això, es proposa redactar un protocol "Escoles Grogues" que permeti al Consell Escolar declarar-se Escola Groga (sempre que això sigui possible, sinó fos així, aleshores ho podria fer una comissió mixta de docents i famílies disposades a tirar endavant amb la proposta). Aquest protocol hauria de recollir una declaració d'intencions i de compromisos, alhora que reconeixeria la feina feta fins ara des dels centres en la defensa de l'educació pública.

Entre tots els centres participants hauríem de redactar el protocol, així com el manifest que reculli l'essència del que significa ser una Escola Groga. La proposta inicial ha de ser molt genèrica i oberta per a que tothom hi tingui cabuda.

Aquesta és la proposta inicial que es portarà a la propera Assemblea de Badalona Es Mou per a que tots aquells centres que vulguin sumar-se a aquesta iniciativa puguin valorar-la i fer-hi aportacions.


Som Escola Groga perquè...

1) som una escola pública, de qualitat, en català, inclusiva, democràtica, laica, participativa, diversa, i per a tothom.

2) som una escola activa en la defensa de l'escola pública.

3) som una escola que crea espais de participació de famílies, docents i alumnes.

4) som una escola que estableix vincles amb el seu barri i el seu entorn més proper per a crear una xarxa d'educació pública a la nostra ciutat.

Som Escola Groga perquè ens comprometem a...

1) difondre els principis de les Escoles Grogues.

2) participar amb altres escoles grogues en la millora i la defensa de l'educació pública de la nostra ciutat.


3) nomenar representants del sector famílies, del sector docent i del sector alumnat, sempre que sigui possible, que facin de pont amb la resta d'escoles grogues i que dinamitzin els espais de participació del seu centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada