divendres, 17 de desembre del 2010

Retalls de Premsa


 
Aquí teniu una compilació de com els diferents medis de premsa escrita han recollit la notícia de la presentació de Badalona es Mou, del passat dimarts 14 de desembre.
 
Som-hi a Liar-la de Colors!!

dimarts, 14 de desembre del 2010

Presentació del Manifest


Avui, la Federació d'AMPAs i les Direccions de Centres Públics, hem presentat  en Roda de Premsa, la Plataforma Badalona es mou.

Directors, professors i mares i pares de Badalona ens mobilitzen conjuntament contra les retallades de l'ensenyament públic a través de la plataforma 'Badalona es mou', una iniciativa on pretenem lluitar contra els problemes que està patint l'escola pública i que portarà a terme diferents accions com l'anomenada 'Dimarts Groc'

Fruit del consens hem elaborat el Manifest conjunt  per un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT  i la iniciativa "Dimarts Groc" per tal de visualitzar aquestes protestes.
 
El Manifest es farà arribar a traves de dues cartes a l'Ajuntament de Badalona i al Departament d'Educació de la Generalitat.

El "Dimarts Groc" consisteix en que pares, mestres i alumnes portin cada setmana una samarreta groga amb el lema SOS Ensenyament Públic de Qualitat
Teniu tota la documentació al "Racó de descarrega"

Algunes escoles ja han començat a liar-la de colors!!!
Escola Planas i Casals


MANIFESTCOM A COMUNITAT EDUCATIVA DELS CENTRES PÚBLICS DE BADALONA, Volem manifestar el nostre rebuig i malestar envers el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona pels motius següents:

1.Per la modificació del calendari escolar realitzat sense l’acord de la comunitat que ha comportat la   modificació de les condicions laborals del professorat i incrementar la dificultat per a consolidar la vida laboral i familiar de les famílies.

2.Per la consideració de les AMPES com empreses de serveis sobre les que recau totes les activitats que no són pròpiament curriculars però necessàries en l’educació formal i no formal dels infants i joves com el servei de menjador, les activitats complementàries, els casals d’estiu , l’acollida matinal o la socialització dels llibres de text. La funció principal de les AMPES ha de ser la de cuidar la relació ESCOLA-FAMÍLIES.

3.Per la reducció de recursos en els plans d’entorn dels que es beneficiaven més de 13.000 alumnes amb 5 tipus d’actuacions diferents: de suport a la tasca escolar, adreçades a les famílies, d’activitats esportives,d’activitats culturals i d’aquelles pròpies de cada pla d’entorn que en conjunt contribuïen en l’educació dels infants i joves de les zones més desafavorides de la ciutat.

4.Per la reducció del personal dels serveis educatius i en conseqüència dels suport que aquests realitzen als centres educatius en la gestió dels Plans de Formació del professorat, en l’absentisme escolar, en l’acollida del ’alumnat nouvingut i les seves famílies, en els Plans d’autonomia de centres, en el Projecte 1X1, en els Projectes de Convivència, d’Innovació, etc.

5.Per no substituir el professorat en els centres d’Infantil i Primària des del primer dia la qual cosa suposa reduir l’atenció individualitzada a l’alumnat i per no substituir al personal laboral del centre: personal tècnic en educació infantil i personal administratiu.

6.Per no haver cobert encara totes les places de personal tècnic en educació infantil dels centres educatius.

7.Per la reducció de les plantilles dels centres de la ciutat. Aquesta reducció ha suposat que a Badalona hi hagi uns 30 mestres menys respecte el curs passat i això té una repercussió directa en la qualitat educativa i l’atenció a l’alumnat.

8.Per la quasi eliminació del programa d’Art a l’escola , que apropava els infants i joves a la cultura. Més de 10.000 alumnes d’Infantil i Primària deixaran de gaudir d’aquest programa.

9.Per la dificultat de molts centres a participar en el Badasport ja que l’Ajuntament no pagarà els autocars per a desplaçar-se a les pistes de Can Ferreter.

Per tot això la comunitat educativa de Badalona demana a les administracions que donin prioritat a l’educació i que es comprometin amb les expectatives de futur dels infants i joves:

  • Que tinguin present les opinions de les comunitats educatives dels centres.
  • Que donin suport a les AMPAS per a facilitar la seva tasca.
  • Que els centres educatius disposin del professorat adequat per donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat.
  • Que es replantegi el calendari escolar a partir del consens amb el professorat i les famílies dels centres.
  • Què es doni continuïtat al programa Art a l’escola destinant el pressupost que anteriorment es destinava i que representa el 0’06% del pressupost municipal.

L’EDUCACIÓ ÉS COSA DE TOTS I TOTES, 
TAMBÉ DE LES ADMINISTRACIONS!!!!


Federació d'AMPAs de Badalona
Direccions de les Escoles Públiques de Badalona 

Badalona, desembre de 2010

divendres, 10 de desembre del 2010

Roda de Premsa conjunta directors i pares dels centres d'educació infantil i primària públics de Badalona

Roda de Premsa conjunta directors dels centres d'educació infantil i primària públics de Badalona  i FAMPAS-Badalona

Data: Dimarts, 14 de desembre de 2010
Hora: 12 hores

Lloc :Sala de reunions del Centre de Recursos Pedagògics de Badalona    
        l’Institut Eugeni D’Ors de Badalona
        Av/ Maresme 192-212, Badalona, t.93 3875866

          Mostrar en Google Maps

Persona de contacte:
Montse Conejo
Presidenta de FAMPAS-Badalona

mòbil 685 850 339

Fruit del consens i el diàleg entre la Federació d'AMPAS de Badalona i els representants de les Direccions dels Centres d'Educació Infantil i Primària públics de Badalona neix "Badalona es mou" .

"Badalona es mou" vol esdevenir un espai de treball conjunt entre mestres i famílies per tal de redreçar la situació que sofreix l'ensenyament públic a la nostra ciutat.Es el primer cop que pares i professors reivindiquem junts millores en l’ensenyament públic. Les nostres reivindicacions, mobilitzacions i objectius els farem públics en roda de premsa el dimarts 14 de desembrea les 12 del mati a l’Institut Eugeni D’Ors de Badalona a la sala de reunions del Centre de Recursos Pedagògics de Badalona.

Assistiran directors dels centres públics  d’ educació infantil i primària de Badalona, la Junta de Fampas- Badalona i representants d’ampas de centres públics de Badalona .