dimarts, 26 de gener del 2016

Proposta de Declaració de Vila Groga al CEM (Consell Escolar Municipal)

Demà, Badalona es mou presentarem la proposta de Declaració de Vila Groga en el Consell Escolar Municipal (CEM) que tindrà lloc a les 17.30h a l'Escola Planas i Casals.

Vila Groga és un municipi que expressa la seva voluntat de defensar el model públic d’educació, és a dir, l’educació pública, de qualitat, en català, inclusiva, democràtica, laica, participativa, diversa i per a tothom. És un municipi que dóna suport a les reivindicacions dels moviments socials contra la LOMCE.

Fa més de 5 anys que des de Badalona es mou mostrem el nostre compromís en la defensa de l'escola pública. I ho fem participant en les mobilitzacions en contra de les retallades, la supressió de les aules de P3 o la denúncia del retrocés i de la privatització de l'educació que suposa la LOMCE. I també, ho fem sent l'altaveu de les activitats que promouen l'Educació Pública de Qualitat i que es duen a terme a Badalona.

Per tot això, després d’un procés de debat, hem elaborat una proposta, referendada a l’Assemblea del passat 26 de novembre, per demanar que Badalona es declari Vila Groga. D'aquesta manera Badalona es sumaria a d'altres ciutats com Polinyà (la primera Vila Groga), Terrassa, Cerdanyola, Santa Coloma de Gramenet o l’Hospitalet de Llobregat.

Creiem que la nostra ciutat, bressol també del moviment de les samarretes grogues i sempre present en la defensa del model d’educació pública, ha de formar part d’aquest moviment i ho ha de fer amb la màxima solemnitat.

La Declaració de Vila Groga suposa afegir el compromís de tota la ciutat en la defensa de l'educació pública de qualitat, que es concreta en:
  1. Comprometre’s en la defensa de l’escola pública i de qualitat, perquè és l’escola de tots i totes.
  2. Vetllar perquè l'educació no deixi mai de ser un DRET de ciutadania, i que garanteixi l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no-discriminació i actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials.
  3. Crear els espais comuns de treball per tal que el govern local i tots els agents educatius i socials puguin iniciar la reflexió sobre quin ha de ser el model educatiu que volem i necessitem per la nostra ciutat.
  4. Crear espais de col·laboració i intercanvi entre escoles agents educatius per avançar  cap una ciutat educadora.
  5. Expressar el seu total i absolut rebuig a la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), alhora que insta a la Generalitat de Catalunya per a que es declari insubmisa a la llei i suspengui la seva aplicació a Catalunya, tal i com ja han fet altres comunitats autonòmiques de l’estat espanyol.

La nostra voluntat, com a comunitat educativa, és que la Declaració no sigui només un acte formal, voldríem que el contingut del document sigui assumit per tots els grups municipals i per l’Ajuntament Ple, com a línia de treball pels propers anys.

Per això proposem que el Plenari del CEM també faci seva la proposta i, en nom de tota la Comunitat Educativa, elevi la demanda al Ple de l’Ajuntament per que sigui aprovada a la sessió del proper mes de febrer.

#BdnVilaGroga