dimecres, 3 de novembre del 2010

Acord per una resposta unitària a Badalona

Bones Notícies, en la trobada del passat dijous 28 d’octubre, entre els directors (representants de zona)   de les escoles públiques de primària i la Federació de Ampas de Centres Públics de Badalona es va acordar la elaboració d’un manifest en defensa de l’escola pública a Badalona.
El manifest exposarà quina es la situació actual de l’ensenyament públic a Badalona, el redactat serà fruit del consens entre mestres i famílies. Es faran arribar dues cartes una a l’Ajuntament de Badalona i l’altra al Departament d’Ensenyament.
Per tal de fer visible aquesta situació es va valorar positivament la iniciativa “DIMARTS GROC”, I Badalona començarà a Liar-la de Colors.
La setmana del 8 al 13 de novembre, es realitzaran una sèrie de reunions per zones entre  directors i AMPAs, per tal de coordinar aquesta resposta.

2 comentaris: