dilluns, 14 de maig del 2012

1.Ràtio i Plantilla

Més alumnes per aula:

  •  P3 i 1r de primària fins a 27 alumnes.
  • 1r d'ESO fins a 35 alumnes.
  • Batxillerat fins a 40 alumnes.
  • FP fins a 35 alumnes.
El Departament aplicarà l'increment de les ràtios centre a centre; per tant, no quedarà clar quins criteris s’apliquen i possiblement aniran en funció de la retallada de professorat que acabin fent. Per tant, faltarà transparència a l’hora de justificar els increments.

Menys professorat per centre:

  • Increment de la jornada lectiva del professorat com a mínim a 25 hores a primària i 20 a secundària.
Amb això, el Departament reduirà el nombre de mestres de cada centre i farà un ERO encobert.

5 comentaris: