dijous, 27 de novembre del 2014

Resum de l'Assemblea BDNesMOU i X Guanyar BDN del 17 de novembre de 2014

ASSISTÈNCIA *
AMPA ESC Artur Martorell
AMPA ESC Bufalà
AMPA ESC Pere de Tera
AMPA INS Enric Borràs
AMPA INS Isaac Albéniz
AMPA INS Ventura Gassol
AV Canyadó
Badalona es mou
FAMPAS Badalona
FAVB
PODEMOS
PODEMOS BDN

* Ja iniciada la reunió es van afegir nous assistents que no van inscriure's en el full d'assistència, si ens faciliteu el nom de la seva entitat, i així ho volen, els afegirem al llistat.Ordre del dia:
1. Presentació de propostes sobre les qüestions que caldria incloure en el Programa Municipal d'Educació.

2. Debat de les propostes.


Desenvolupament de la sessió:

1. Presentació de propostes sobre les qüestions que caldria incloure en el Programa Municipal d'Educació.

En el marc de la defensa d'una educació pública, de qualitat, en català, inclusiva, democràtica, laica, participativa, diversa, i per a tothom; que defensa la igualtat d'oportunitats sense discriminacions de cap tipus, ni culturals, ni religioses, ni de gènere, ni econòmiques... volem definir quines són les prioritats del nou govern de la nostra ciutat.

·   Els llibres de text i el material escolar per a tots, potenciant la socialització i la reutilització.
·        El manteniment dels edificis escolars (també de secundària).
·        Badalona ciutat educadora.
·        L'educació en el lleure (activitats extraescolars, patis oberts, caps de setmana, estius...).
·        El mapa escolar.
·   Programes per a la millora de la qualitat dels centres educatius (teatre i música a l'escola...).
·        Les escoles bressol.
·        Les beques de menjador o els menjadors gratuïts.
·        La formació professional inicial, contínua i ocupacional.
·        La formació al llarg de la vida.


A partir d'aquest llistat de temes, s'inicia el debat entre els assistents.

Beques de menjador

S'explica que enguany l'ajuntament de Badalona dona el mateix nombre de beques que el curs passat (al voltant d'unes 50 beques menys que durant el curs 2013-14), però que aquestes beques són d'una quantia superior (han passat dels 2.25€ als 3.20€).

Tot i així, encara hi ha famílies sota el llindar de la pobresa que no poden accedir a les ajudes de menjador perquè el límit econòmic per a poder accedir-hi és molt baix.

Es comenta que l'alumnat de secundària continua totalment desprotegit en quant a les ajudes de menjador, ja que no hi accedeixen.

Es demana qui hauria de gestionar les beques de menjador, si els centres educatius o l'ajuntament que és qui, al cap i a la fi, dóna aquestes ajudes.

S'explica que cada cop més apareixen empreses privades que financen menjadors escolars (Obra Social de La Caixa, Nutrexpa...) i que aquestes no estan sota control públic, i que, per tant, hi ha un alt risc de que no es garanteixi l'equitat, ja que les empreses  distribueixen les ajudes com i a qui elles volen.

Manteniment d'edificis escolars

Es demana que a l'hora de parlar del manteniment dels edificis escolars també es tinguin en compte els edificis de secundària, ja que tot i dependre de la Generalitat, també pateixen moltes mancances de manteniment.

Mapa escolar

Es proposa recuperar el document que recull el conveni que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament de Badalona van signar fa uns anys.ACORDS:

1. Incloure en el Programa Municipal d'Educació de Badalona la creació, a tota la ciutat, dels Districtes Educatius (similars als Plans d'Entorn).

En aquests Districtes Educatius hi han de participar:
¾        Centres educatius.
¾        Agents educatius (p.e. centres de lleure).
¾        Associacions de Veïns.
¾        Ajuntament (regidories d'esports, d'educació i serveis socials).
¾        Altres.

Els Districtes Educatius s'encarregaran de:
¾        Fer la diagnosi de les necessitats del territori.
¾        Elaborar plans de treball.
¾        Fer el seguiment i l'avaluació dels plans de treball.

La participació, des dels centres educatius, neix dels seus Consells Escolars que porten els seus representants als Districtes Educatius, els quals vertebren el model educatiu de la ciutat, fent de Badalona una ciutat educadora, i que acaben confluint en el Consell Educatiu de la Ciutat.Propera Assemblea Badalona Es Mou i XGuanyar Badalona:

Dia: Dilluns, 1 de desembre de 2014
Hora: 18.30h

Lloc: ESC Artur Martorell (carrer de la Seu d'Urgell, 34)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada