dilluns, 4 de febrer del 2013

Reflexions sobre la LOMCE


El passat dimarts, 29 de gener, a l’INS Eugeni d’Ors de Badalona vam assistir a una xerrada sobre la LOMCE a càrrec de Ramon Plandiura, professor de la UPF i advocat especialista en legislació educativa, i César Coll, catedràtic de psicologia evolutiva i d’educació.De la xerrada, destaquem les següents consideracions:
 • La LOMCE trenca l’equilibri constitucional i buida de competències les autonomies.
 • La LOMCE no es basa en cap estudi seriós sobre la situació actual i les necessitats del sistema educatiu en una societat del segle XXI.
 • La LOMCE substitueix el concepte de DRET a l’educació pel de BENEFICIARI de l’educació.
 • La LOMCE és una reforma clarament ideològica, que no té en compte els agents educatius en la seva redacció, i que troba la seva justificació en els resultats dels informes PISA (sigles en anglès del Programa Internacional per a l'Avaluació d'Estudiants) i de l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic).
 • La LOMCE parla de "Qualitat", però no té en compte en cap moment la formació del professorat. I, a més a més, pren com a fonament psicopedagògic el talent de l'alumnat. D'aquesta manera, l'èxit o el fracàs escolar depèn exclusivament de l'alumnat, i l'Estat s'eximeix de tota responsabilitatno és una qüestió d'inversió, és una qüestió de "talent"
 • La LOMCE mesura la "Qualitat" a partir dels resultats obtinguts en proves comparatives internacionals. Aquesta "Qualitat" no inclou l'equitat, només valora l'excel·lència dels resultats en proves internacionals, amb una clara visió economicista de l'educacióqui no aprèn, és perquè no vol....
 • La LOMCE preveu l'avaluació de l'alumnat, però, en cap cas, no es planteja l'avaluació del propi sistema educatiu.
 • La LOMCE serà la 7a llei d'educació en 42 anys; serà la 6a llei en 37 anys de democràcia, i la 3a del segle XXI. Cap de les anteriors lleis no es va arribar a desplegar en la seva totalitat, ni va ser avaluada.
 • La LOMCE recull moltes de les propostes de la LEC, però en certs aspectes no és "tan agosarada" com la llei catalana. Si s'elimina la qüestió de la llengua de l'avantprojecte, la Generalitat de Catalunya continuarà oposant-se a la LOMCE o la donarà per bona?
 • La LOMCE elimina de l'educació primària l'organització per cicles i retorna als cursos. D'aquesta manera, de l'avaluació desapareixen aspectes com la maduració personal de l'infant.
 • La LOMCE comporta una espanyolització dels sistema educatiu i un retorn al "nacionalcatolicisme".
  • Es reforça la llengua espanyola i es debiliten les llengües autonòmiques.
  • L'Estat espanyol controla el currículum i l'avaluació.
  • L'Estat espanyol fa el desplegament de la llei, és a dir, hi ha una recentralització de les competències.
  • S'afavoreix el paper de l'Església Catòlica en el sistema educatiu. Es recupera l'obligatorietat de la religió catòlica o de l'assignatura alternativa, que són avaluables. L'alternativa no té un contingut definit, ara per ara, a la LOMCE. Com a resultat, tenim un cost econòmic innecessari, i una pèrdua de temps curricular per a d'altres matèries.
 • La LOMCE dóna un tracte de favor inequívoc a l'escola privada concertada.
  • Afeblint el creixement de l'escola pública.
  • La durada dels concerts passa de ser de 4 anys a 6 anys.
  • La segregació per raó de sexe ja no és cap impediment per a obtenir la concertació.
  • Desapareix la figura del representant de l'ajuntament en la composició dels Consells Escolars del centres concertats.
  • S'afebleix lleugerament la ja prou afeblida figura de la direcció dels centres concertats, on qui realment decideix, no és la direcció, sinó el/la titular.
  • El territori proper perd pes en matèria educativa (ni ajuntaments, ni agents socials...).
  • Es considera que l'elecció de centre (concertat, s'entén) no pot comportar un tracte diferenciat, per tant, allò que rep la pública ho ha de rebre la concertada.
  • Es modifica l'admissió de l'alumnat als centres. Així, desapareixen les Proves d'Accés a l'Universitat (PAU) i cada universitat fa les seves pròpies proves d'accés. I en els centres no universitaris es permet la segregació per sexes.
  • S'estableix un rànquing de centres. S'avaluaran els centres i es farà pública la llista de centres segons els resultats.
Com més i millor coneixem l'avantprojecte de la LOMCE, més clar tenim que cal fer tot el possible perquè aquesta llei no s'arribi a aprovar ni a desplegar mai. I per sobre de tot, cal que tots els agents educatius iniciem la reflexió sobre quin ha de ser el model educatiu que volem i necessitem per tal de garantir que l'educació no deixi mai de ser un DRET de ciutadania, i tal i com recollia l'article 1 de la LOE (Llei Orgànica d'Educació, 2006), no es perdi:  "L’equitat, que garanteixi la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no-discriminació i actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials..."

Escola Josep Carner (Badalona)
Diumenge, 3 de febrer de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada